MESLEKİ YAYINLAR:

A. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Çetiner, R., “Baklan, Bekilli ve Çal Yöresinin Orman Varlığı, Kamu ve Özel Ağaçlandırma Çalışmaları”, Çal Sempozyumu, 46-77, Denizli, 2007.

2. Çelik, A., Çetiner, R., Çetin, E., “Çal ve Yöresi (Denizli) Anıt Ağaçları”, Çal Sempozyumu, 155-166, Denizli, 2007.

3. Çetiner, R., “Hambat Ovası (Bozkurt ve Çardak İlçeleri) ve Civarı Orman Varlığı, Sürdürülen Ormancılık Faaliyetleri”, Hambat Sempozyumu, Denizli, 2004.

4. DAĞDAŞ, S., KAPUKIRAN, M., Ünlü, K., Çetiner, R., “Acıpayam  Orman  İşletme  Müdürlüğünün  Orman Varlığı,  İşletmede  Sürdürülen  Teknik Ormancılık  ve  Araştırma  Çalışmaları”, Acıpayam Sempozyumu, Denizli, 2003.

B. Derlemeler:

1. Çetiner, R., “Ekoloji Bilgisi ve Çevrenin Korunması Ders Notlar, Avcı Eğitimi Ders Notları-I,II,II,IV”, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Avcı Eğitimi, Denizli.

2. Çetiner, R., “İşçi Gücü ile Arazi Hazırlığı, Dikim ve Bakım Teknikleri”, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Eğitim Seminerleri, İşçi Gücü ile Arazi Hazırlığı, Dikim ve Bakım Teknikleri Seminer Notları, Denizli.

3. Çetiner, R., “Kekik Yetiştiriciliği”, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü, Denizli.

4. Çetiner, R., “Beyağaç ve Yöresi Florası”, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü, Denizli.

5. Çetiner, R., “Ağaçlandırma Sahalarında Zarar Yapan Böcekler, Zarar Biçimleri, Mücadele Esasları ”, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü, Denizli.

6. Çetiner, R. “Ülkemizin Endemik Bitki Türlerinden Anadolu Sığla (Günlük) Ağacı” , Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü, Denizli.